Algemene voorwaarden

1)      Algemeen
Bij schriftelijke inschrijving voor de zwemlessen aanvaardt u de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van  toepassing op de gesloten overeenkomsten tussen Zwemschool Nemo en de opdrachtgever.
2)      Inschrijven/betaling
Schriftelijke inschrijving voor de zwemlessen is verplicht.
De tarieven voor het zwemlesgeld staan vermeld op de website: www.zwemschoolnemo.nl
De betalingen van de bedragen dienen te worden voldaan middels automatische incasso, hiervoor tekent u een volmacht. Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op het moment van uitnodiging voor zwemles.
De kosten voor het diploma zwemmen zijn eenmalig en dienen een week voor aanvang van het diploma zwemmen  te worden overgeschreven.
De tarieven voor de betalingen worden jaarlijks bij aanvang van het nieuwe schooljaar herzien.
3)      Beëindiging deelname zwemlessen
Als blijkt dat betalingen niet op de afgesproken termijn betaald zijn, dan kan Zwemschool Nemo overgaan tot beëindiging van deelname aan de zwemlessen, dan wel uitsluiting van het diploma zwemmen.
4)      Restitutie
Bij beëindiging van de deelname aan de zwemlessen heeft u geen recht op restitutie van reeds betaald lesgeld.
Als de lessen (door overmacht) niet door kunnen gaan, dan vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats van de lopende lesperiode.
5)      Huisregels
De huisregels, die vermeld staan op de website en in de brief ‘richtlijnen’, dienen te allen tijden te worden nageleefd. Aanwijzingen van de instructeur dienen altijd te worden opgevolgd.
6)      Veiligheid
Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. Het is nodig om eventuele (lichamelijke/medische) beperkingen bij de inschrijving te vermelden, zodat de instructeur daar, indien nodig, rekening mee kan houden tijdens de lessen. Voor niet gemelde risico’s kan Zwemschool Nemo niet aansprakelijk worden gesteld.
7)      Zwemlessen, proefzwemmen en diploma zwemmen
Zwemschool Nemo houdt zich bezig met het geven van zwemles aan kinderen vanaf 4 jaar. Zwemschool Nemo is erkend lid van de branche organisatie NPZ-NRZ. De richtlijnen, welke landelijk zijn vastgesteld voor zwembaden en zwemscholen worden gevolgd.
Voor het diploma zwemmen worden de Diploma eisen, opgesteld door de NPZ-NRZ, nagestreefd. Alvorens aan het diploma zwemmen te kunnen deelnemen, is proefzwemmen verplicht. Dit vindt 1 à 2 weken vóór het diploma zwemmen plaats.
8)      Locaties
De zwemlessen, het proefzwemmen en diploma zwemmen vinden plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25 meterbad.
9)      Rooster
De lessen worden gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeld op de website.
Er is een aangepast rooster voor de landelijk ingestelde zomervakantie (noord).
Het kan voorkomen dat er tijdens christelijke en landelijke feestdagen geen les wordt gegeven. Voor meer informatie hierover kunt u op de website terecht.
10)   Ziekte of afwezigheid
Bij incidentele ziekte of afwezigheid van de pupil worden de lessen niet verrekend of vergoed.
Bij langdurige ziekte dient er een doktersverklaring te worden afgegeven, zodat er een verrekening van het lesgeld kan plaatsvinden. In overleg kan de gereserveerde lesplaats komen te vervallen.
11)   Privacy
Alle gegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens worden niet aan derden verstrekt.
12)   Opzegging
Eventuele opzegging dient schriftelijk (via contactformulier of postadres) plaats te vinden. De opzegtermijn is minimaal  4 weken.
13)   Aansprakelijkheid
Zwemschool Nemo kan niet aansprakelijk worden gesteld als de lessen geen doorgang kunnen vinden in situaties bij overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan de gebouwen).
De aansprakelijkheid van Nemo bij toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Nemo verzekerde bedrag.
14)   Klachten
Klachten kunt u schriftelijk melden aan Zwemschool Nemo, t.a.v. R. Spijkerman, Irenestraat 3a, 8064 BM Zwartsluis, of door het invullen van het contactformulier op de website.
15)   Geschillen
Alle geschillen tussen Nemo en u worden beheerst door het Nederlandse recht en worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle. Bij een eventueel geschil wordt dit eerst schriftelijk kenbaar gemaakt bij Nemo.
16)   Slotbepaling
Middels het betalen van het inschrijfgeld en het invullen van het inschrijfformulier, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.
 

 

Nieuws

Nu ook in Wanneperveen

Zeemeermin zwemmen

Altijd al een zeemeermin willen zijn?

 

lees meer


Feestelijke opening zwembad ‘Beulacke’ Wanneperveen

Op zaterdag 8 april opent Zwemschool Nemo officieel haar nieuwe locatie in Wanneperveen. We...

lees meer


Nemo breidt uit naar Wanneperveen

En we vieren deze aanwinst met een speciale openingsaanbieding!

lees meer


Nemo op gezellige Stadshagenfestival

Op zaterdag 27 augustus zijn we weer van de partij!

 

lees meer


Zwemvaardigheidsdiploma's

Bij zwemschool Nemo worden op verschillende tijden de lessen voor zwemvaardigheid aangeboden.

lees meer


Real Time Analytics