Reguliere zwemles Beulacke Wanneperveen

Richtlijnen

We vinden het erg fijn dat je voor onze zwemschool hebt gekozen en heten je van harte welkom! Zwemschool Nemo is erkend lid van de branche organisatie NRZ. Dit betekent dat wij de richtlijnen volgen, welke landelijk zijn vastgesteld voor zwembaden en zwemscholen. Graag willen wij je informeren over een aantal belangrijke zaken.

Zwemlessen

Het is mogelijk om 5 minuten voor aanvang van de zwemles om te kleden in de kleedruimtes. We willen je vragen om geen kledingstukken in de kleine cabines achter te laten. De kinderen mogen daarna met hun ouder in (de ruimtes bij) de feestruimte wachten, tot een instructeur de leerlingen op komt halen. Tijdens de zwemlessen kan de ouder in de huiskamer plaatsnemen. Onze lessen duren 45 minuten.

Kijklessen

Eenmaal in de zes weken wordt er een kijkles ingepland. Tijdens deze les mag je mee de zwemzaal in, zodat je jouw kind van dichtbij in actie kunt zien. Om de rust voor je kind te kunnen waarborgen, stellen wij het op prijs, dat er maximaal 2 personen tijdens deze les aanwezig zijn. De weeknummers van de kijklessen voor 2020 zijn als volgt: 7, 13, 19, 25, 34, 40, 46 en 51

Na de kijkles is er gelegenheid om vragen te stellen aan de instructeur. Mochten er tussendoor vragen of mededelingen zijn, dan kun je altijd telefonisch contact opnemen. Uiteraard is het ook mogelijk om je vraag per mail te stellen.

Leerlingvolgsysteem ‘Zwemscore’

Zwemschool Nemo werkt met het leerlingvolgsysteem ‘Zwemscore’. Na de digitale inschrijving, heb je een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Hiermee kun je inloggen op de persoonlijke pagina van je kind. Lukt het inloggen niet? Stuur ons een mail, zodat wij een resetlink kunnen sturen.
Met dit systeem kun je samen met je kind de vorderingen volgen. Grappige (zelf te kiezen) smileys laten zien hoe ver je kind gevorderd is. De opbouw van het A-traject is als volgt.

Fase 1: Joepie! Ik begin met zwemles.
Fase 2: Door proberen, ga je leren.
Fase 3: Kijk eens wat ik al kan!
Fase 4: Ik houd het steeds langer vol!
Fase 5: De laatste stapjes naar diploma A.

Elke fase heeft 8 of 9 onderdelen die regelmatig door de lesgever worden gevolgd en ingevuld. Bij een maximale score volgen er muziek en ballonnen (succesmoment). Vervolgens gaat je kind door naar de volgende fase, in hetzelfde lesgroepje, op dezelfde tijd en bij dezelfde lesgever!
Het blijkt dat ‘Zwemscore’ een positieve bijdrage levert aan de motivatie van het kind. Mochten er persoonlijke gegevens veranderen, dan kun je dit zelf op de persoonlijke pagina van je kind wijzigen.

Wenzwemmen en oefenpasje

Richting het einde van het lestraject voor diploma A, B, C en Zwemvaardigheid gaan wij de
kinderen uitnodigen voor het wenzwemmen in De Kragge Zwartsluis. Dit is het bad, waar op termijn het afzwemmen plaatsvindt. De lesgever beoordeelt of het kind uitgenodigd wordt. Een kleine week voor de genoemde datum, ontvangen de betreffende ouders via de mail de uitnodiging.

We willen tijdens de wenles een aantal onderdelen oefenen, waaronder het gekleed zwemmen, onder water oriëntatie en het afleggen van de afstanden. Daarnaast kunnen de kinderen alvast een keer wennen aan het afzwembad en ervaren de lesgevers hoe het kind reageert en of hij/zij de onderdelen ontspannen uitvoert. Soms ervaart een kind dat een oefening moeilijker is of anders gaat in het grote bad. Dat is natuurlijk niet zo, maar deze gedachte kan wel invloed hebben op de uitvoering van de vaardigheden. Wenlessen zijn daarom nodig, alvorens we overgaan tot het afzwemmen.

We willen voorkomen dat een kind druk ervaart en adviseren de ouders dan ook om geen verwachting bij het kind of de lesgever neer te leggen.

Op de aangegeven datum huren wij het bad voor de kinderen die op andere locaties zwemles hebben, omdat het organisatorisch niet mogelijk is om het wenzwemmen op een ander moment te laten plaatsvinden.
Aanwezigheid stellen we dan ook zeer op prijs!!!

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij je vragen om tijdens het zwemlestraject een aantal keren te oefenen in Zwartsluis. In het tasje, dat tijdens de eerste les uitgereikt wordt, zit een oefenpasje, waarmee je 5x gratis kunt oefenen in ‘De Kragge’ tijdens de recreatieve uren.

Proefzwemmen

Aan het einde van het zwemlestraject krijgt je kind een ticket voor het proefzwemmen. Dit is een soort generale repetitie voor het diplomazwemmen. We gaan alle onderdelen voor het betreffende diploma nog een keer oefenen. Het proefzwemmen zal gedeeltelijk met kleren aan worden afgenomen. Als alle onderdelen voldoende zijn, mag je kind in de week na het proefzwemmen, meedoen aan het diplomazwemmen. Het proefzwemmen vindt plaats tijdens de normale zwemles, tenzij anders overlegd wordt.

Diplomazwemmen

Het diplomazwemmen is voor de kinderen (en ouders) een bijzonder, maar soms ook spannend moment. Wij vinden het leuk als er opa’s, oma’s, broers, zussen en/of andere belangstellenden meekomen, maar stellen het op prijs dat de kandidaten de onderdelen in alle rust kunnen uitvoeren. Na het diplomazwemmen kan je kind gelijk door met de lessen voor het B- en C-diploma. Wij plaatsen de kinderen door, aanmelden hiervoor is niet nodig.

Betaling

Tijdens de eerste zwemles, krijg je van ons een tasje met informatie. Het betalingsformulier, dat tijdens de eerste les wordt verstrekt, dient te worden ingevuld en geretourneerd in de daarvoor bestemde brievenbus op locatie. Voor de betaling bieden wij 2 mogelijkheden:

Optie 1 – All-in pakketten

TarievenKosten
Turbocursus A€ 635,-
A-pakket€ 635,-
B-pakket€ 165,-
A/B-pakket€ 770,-
B/C-pakket€ 386,-
C-pakket
€ 248,-
A/B/C-pakket
€ 965,-
Zwemvaardigheid I-pakket€ 248,-
Zwemvaardigheid II-pakket€ 193,-
Zwemvaardigheid III-pakket€ 193,-
Zwemvaardigheid I/II/III-pakket€ 550,-

Een all-in pakket is inclusief:

 • Proefles, inschrijf- en diplomakosten.
 • Alle zwemlessen voor het betreffende diploma.
 • Diplomagarantie, ongeacht de duur van het traject.

Voorwaarden:

 • Het bedrag van het betreffende traject, dient in 1x (binnen 14 dagen) overgemaakt te worden ovv ‘naam + achternaam van je kind.’
 • Wanneer je stopt met de zwemles, heb je in principe geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Tenzij, in overleg met ons, anders is overeengekomen.

Optie 2 - Betaling per maand

In onderstaand schema is uiteengezet hoe de kosten zijn opgebouwd.

TarievenKosten
Inschrijving (eenmalig)€ 16,50
Per les
€ 13,75
Proefles (eerste les)Gratis
Per maand (1x p/w les)€ 59,50
Diplomazwemmen€ 40,-

Het bedrag wordt aan het begin van de maand geïncasseerd, middels een automatische incasso. De inschrijfkosten worden bij de eerste incasso afgeschreven. De kosten voor het diplomazwemmen dienen t.z.t door de klant te worden overgemaakt. De leskosten lopen door, totdat het betreffende diploma behaald is. Teruggave of restitutie van de lesgelden is niet mogelijk.

Vakanties en feestdagen

Tijdens de 3 bouwvakweken en tussen kerst en oud en nieuw wordt er geen les gegeven. Op eerste en tweede paasdag, eerste en tweede Pinksterdag en Koningsdag liggen wij stil.
Mochten er tussendoor wijzigingen in de planning ontstaan, dan informeren wij jevroegtijdig hierover. Data zijn in de agenda op onze website terug te vinden.

Huisregels

In zwembad ‘Beulacke’ hanteren we een aantal huisregels, die we graag onder de aandacht willen brengen:

 • Leerlingen kleden zich om in de kleedruimtes.
 • De entree, de huiskamer en de kleed/doucheruimte zijn toegankelijk.
 • Ouder(s) kunnen tijdens de les plaatsnemen in de huiskamer.
 • De zwemzaal, kleed- en doucheruimte alleen betreden met blauwe hoesjes om de schoenen.
 • Ouder(s) is/zijn zelf verantwoordelijk voor personen/kinderen die meegaan naar de zwemles. Voor eventuele schade aan eigendommen van het zwembad, wordt de ouder aansprakelijk gesteld.
 • Graag voor aanvang van de les, je kind laten toiletteren. Bij toiletgang leerling tijdens de zwemles, helpt de ouder.
 • Gelieve tijdens de zwemles geen contact zoeken met j kind.

Afmelden en inhalen

Mocht je kind verhinderd zijn voor een zwemles, dan kun je een afmelding via ‘Zwemscore’ doen.
Voor klanten die maandelijks betalen bieden wij, indien mogelijk, iedere vakantie een inhaalles aan. Heeft je kind tussen twee vakanties een les gemist, dan kun je gebruik maken van het inhaalmoment.
Heb je een all-in pakket afgenomen, dan worden er geen inhaallessen aangeboden. Wij willen je vragen om het aantal gemiste lessen tot een minimum te beperken i.v.m. de continuïteit.


Adres- en overige gegevens

Zwembad “Beulacke”:
Veneweg 294
7946 LV Wanneperveen

Zwembad “De Kragge”:
Julianastraat 24a
8064 CD Zwartsluis

Kantoor Zwemschool Nemo:
Herman Buismanlaan 4
8064 BM Zwartsluis
Tel. Nr.: 038-4581992

Rekeningnummer:
NL17INGB0007271610 t.n.v. Zwemschool Nemo te Zwartsluis

Wij hopen op een succesvolle zwemtijd. Veel zwemplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Team Nemo