Contact Kunnen wij je helpen?

Stuur ons een bericht

We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover in onze privacyklaring.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Laat ons jou bellen

We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover in onze privacyklaring.

* = verplicht
Een ogenblik geduld…

Telefonische bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag:
10:00 - 14:00 uur.

Veelgestelde vragen Antwoorden op maat

Algemeen (6)

Hoe meld ik mijn kind aan?

Via de aanmeldbutton op onze site.

Wanneer kan mijn kind na aanmelding beginnen?

Na aanmelding krijg je een bevestiging van de aanmelding en de inloggegevens voor de persoonlijke pagina van je kind. Als er een groep gaat beginnen op de gewenste voorkeursdag sturen wij per e-mail een uitnodiging voor de eerste zwemles.

Is er een wachtlijst? Zo ja, hoe lang duurt deze?

De wachtlijsten variëren van 6 maanden tot 9 maanden en in bepaalde gevallen een jaar.

Hoe kom ik in contact met de lesgever van mijn kind?

Tijdens het kijkmoment is er eventueel gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij willen de lijntjes met ouders zo kort mogelijk houden! Iedere lesgever heeft een eigen e-mailadres.

Kan mijn kind bij Nemo instromen als hij of zij bij een andere aanbieder al zwemlessen heeft gevolgd?

We werken met vaste groepen. Als het voorkomt dat er een plek vrijkomt in een reguliere groep, dan bekijken we of het niveau van het kind aansluit bij dat van de groep. Dat toetsen we middels een voorzwemmoment. In overleg wordt er een ‘voorzwemmoment’ gepland, zodat we kunnen bekijken wat je kind al kan en nog moeilijk vindt. Na het voorzwemmen, bekijken we in welk groepje je kind de zwemlessen kan vervolgen. Indien men bij Nemo aanmeldt en instroomt, dan rekenen we geen kosten voor het voorzwemmoment. Besluit men om niet bij ons in te stromen, dan rekenen we €15,- voor de voorzwemles.

Wat is de NRZ?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is de brancheorganisatie waarbij Zwemschool Nemo is aangesloten. Dit betekent dat wij de richtlijnen volgen, welke landelijk zijn vastgesteld voor zwembaden en zwemscholen. De NRZ heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren. Ons doel is dat iedereen het zwem-ABC haalt.

Zwemlessen (8)

Hoe oud moet mijn kind zijn om te kunnen starten met zwemles?

Vanaf 4 jaar kan je kind starten met zwemles. Al is het dan voor sommige kinderen nog net te vroeg. Energie, motoriek en leervaardigheid spelen een rol om het ideale startmoment voor je kind te bepalen voor het Zwem-ABC. Je kind moet sterk genoeg en in staat zijn om de lesstof te begrijpen en op te nemen. Eerder opgeven kan altijd!

Mag ik zelf weten hoe vaak mijn kind les heeft per week?

Wij werken vanuit de behoeften en mogelijkheden van je kind. Daarom bieden wij lessen van 45 minuten aan, omdat wij zien dat binnen dit tijdsbestek de concentratie, aandacht en motivatie optimaal is. Zo bereiken we een maximale effectieve leertijd. Dit sluit perfect aan bij de leeftijdsgroep.

Als ouder kun jezelf het beste inschatten, welke frequentie het beste bij je kind past. Voor een aantal kinderen werkt een hoge lesfrequentie bijvoorbeeld goed, omdat de lesmomenten kort op elkaar volgen en zij daardoor beter tot het automatiseren komen. Voor andere kinderen is eenmaal zwemles per week ideaal, omdat zij dan voldoende tot rust kunnen komen en zwemles een ontspannen bezigheid blijft.

Voor ieder kind is dit verschillend, zwemles blijft maatwerk! Aan het einde van de rit, hebben de kinderen evenveel ‘watermomenten’ gehad en blijft het aantal klokuren hetzelfde. Ook het lesaanbod (aanleren, oefenen, conditioneren) verschilt niet van elkaar.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind zijn zwemdiploma haalt?

Met het reguliere programma kunnen wij je kind in 55 tot 60 lessen aan zijn of haar A-diploma helpen. Daaropvolgend vraagt het B-diploma zo’n 10 tot 12 lessen en het C-diploma circa 15 tot 20 lessen. Binnen afzienbare tijd maken we zo van zwemmen een ABC-tje. Let op: onze lessen duren 45 minuten!

Leert mijn kind zwemmen met drijfmiddelen?

Zwemschool Nemo biedt zwemles aan volgens de NRZ-eisen van het Zwem-ABC. Wij besteden in de aanvangsperiode veel aandacht aan watervrijheid. In deze fase wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Ontspannen drijven en ligging zijn belangrijke onderdelen.

Hierbij maken we beperkt gebruik van hulpmiddelen. Je kind ontdekt hierdoor wat mogelijk is in het water. Hij of zij maakt gebruik van het natuurlijke drijfvermogen. Tijdens de aanleerfase van de slagen, worden hulpmiddelen gebruikt om de aandacht te kunnen vestigen op techniek. Als deze goed ontwikkeld is, gaat het afbouwen van hulpmiddelen soepel, omdat er in het begin veel aandacht is besteed aan ligging en watervrijheid.

Tijdens de zwemles komen alle elementen (te water gaan, onder water gaan, draaien, drijven, watertrappen, voortbewegen, ademhalen en survival) aan de orde, zodat jouw kind in de volle breedte ontdekt en leert. Dit heeft als doel dat je kindveilig is in het water.

Zwemschool Nemo biedt zwemles op maat doordat de instructeurs goed observeren en vragen wat jouw kind nodig heeft. We differentiëren niet alleen in lesaanbod op niveau, maar ook in het gebruik van hulpmiddelen. Om verschillende redenen (anatomie, lichaamsbouw, etc.) kan hierin een aanpassing nodig zijn. Door de kleine groepjes kan de aandacht goed verdeeld worden en blijft er altijd oog voor veiligheid.

Kan ik zelf iets doen om mijn kind sneller zwemveilig te krijgen?

Van water leren houden, begint al onder de douche of in de badkuip. Laat je kind wennen aan water over het hoofd en in het gezicht. Er zijn tal van leuke spelletjes te bedenken! Snoephappen is voor veel kinderen een heel leuk spelletje, dat eenvoudig te doen is. Op heel jonge leeftijd kun je al met je kind naar het zwembad gaan. Laat je zoon of dochter ontdekken wat water doet door veel te spelen. Ga samen kopje onder en beweeg op verschillende manier door het water.

Mag mijn kind een zwembrilletje op tijdens de zwemlessen?

Reageren de ogen van je kind erg gevoelig op chloor tijdens het zwemmen? Je kunt bespreken met de instructeur óf en wanneer een chloorbrilletje tijdens de lessen gebruikt mag worden. Bij het diplomazwemmen is een zwembrilletje niet toegestaan (behalve bij de borst- en rugcrawl). De reden? Als je kind onverwacht in het water terecht komt, heeft hij of zij ook geen zwembrilletje op en moet je kind zich toch kunnen redden. Kinderen met een visuele beperking, mogen hun bril op tijdens de zwemlessen, waar nodig.

Moet mijn kind het volledige zwem-ABC halen?

Het is niet verplicht om na het A-diploma, het B- en C-diploma te halen. Maar… Wij raden het zeer zeker aan! Met de komst van allerlei vormen van waterrecreatie, is het belangrijk dat de kinderen volledig toegerust en zwemveilig zijn.

Tijdens de lessen voor het A-diploma wordt er een basis gelegd om de kinderen zwemveilig te maken. Echter, na het behalen van een B- en C-diploma is het kind écht voorbereid op een leven lang (veilig) zwemplezier. Wij vergelijken het leren zwemmen vaak met het leren van andere vaardigheden, zoals fietsen en autorijden. Je gaat dit pas écht beheersen als je veel ervaring opdoet, de afstanden gaat vergroten en je grenzen gaat verleggen.

De eisen van de diploma’s worden steeds verder uitgebreid. Na het behalen van het C-diploma, bestaat er bij Nemo de mogelijkheid om door te gaan voor Zwemvaardigheid I, II en III. Tijdens deze lessen wordt de geoefendheid op peil gehouden en maken de kinderen onder andere kennis met wedstrijdslagen, waterpolotechnieken en coördinatietechnieken.

Ook al is je kind een geoefende zwemmer; in het water loop je risico’s, waar je soms geen invloed op hebt. Daarom is het belangrijk om je kind zo zwemveilig mogelijk te maken, zodat hij of zij weet wat hij te doen in gevaarlijke situaties. Dit is niet alleen van levensbelang voor het kind zelf, maar ook voor de ander! En… houd zelf een oogje in het zeil.

Wat moet ik doen als mijn kind een les gemist heeft?

Mocht je kind verhinderd zijn voor een zwemles, dan kun je een afmelding via ‘Zwemscore’ doen.

Voor klanten die maandelijks betalen bieden wij, indien mogelijk, iedere vakantie een inhaalles aan. Heeft je kind tussen twee vakanties een les gemist, dan kun je gebruik maken van het inhaalmoment.

Heb je een all-in pakket afgenomen, dan worden er geen inhaallessen aangeboden. Wij willen ouders vragen om het aantal gemiste lessen tot een minimum te beperken i.v.m. de continuïteit.

Betaling (2)

Kan ik een all-in pakket automatisch laten afschrijven van mijn bankrekening?

Nee, dat is niet mogelijk. Het all-in pakket dien je in een keer over te maken, binnen 14 dagen in de eerste maand van het betreffende lestraject.

Wat is jullie rekeningnummer?

NL17INGB0007271610 t.n.v. Zwemschool Nemo te Zwartsluis

Hulpvragen (5)

Als mijn kind een specifieke zorgbehoefte heeft, kan hij of zij dan bij Nemo zwemles volgen?

Als je kind, die om welke reden dan ook, extra (individuele) aandacht nodig heeft, is je zoon of dochter bij ons van harte welkom! Samen met jou bekijken we welk aanbod het beste aansluit bij je kind. Soms is het mogelijk om het aanbod binnen een reguliere groep te organiseren. In andere gevallen kan het voorkomen dat privéles nodig is, zodat veel individuele aandacht mogelijk is en je kind zijn of haar eigen tempo kan aanhouden. Het doel is om jouw kind vertrouwd te maken met water, te leren overleven als hij of zij in het water raakt en indien mogelijk de zwemslagen aan te leren.

Kan mijn kind een diploma halen met een (tijdelijke) beperking?

Het is goed mogelijk om een kind met een beperking een diploma te laten halen. We denken in oplossingen en mogelijkheden en betrekken je als ouder bij een eventueel plan van aanpak. Mochten bepaalde eisen van het diploma niet haalbaar zijn, dan kan je kind voor een certificaat gaan. Daarbij wordt uitgegaan van wat je kind wèl kan. Deze onderdelen worden op het diploma aangevinkt. Voor ieder diploma bestaat een certificaat.

Kan mijn kind privé-les volgen?

We zien dat kinderen veel van elkaar leren, de voorkeur gaat dan ook uit naar zwemmen in een (klein) groepje. Mocht het voor jouw kind toch wenselijk zijn om privé-lessen te volgen, dan zoeken we in overleg naar een geschikt moment. Privé-les is uiteraard wel duurder dan groepslessen.

Hoe kan ik een klacht kenbaar maken?

Je bent niet tevreden… Vervelend! Maak je klacht kenbaar zodat wij je kunnen helpen.

Waar geven we zwemles? Altijd in de buurt

Wij beschikken over diverse locaties in de kop van Overijssel en Meppel. Van Weststellingwerf tot Zwolle en van de Noordoostpolder tot Salland. We zijn binnen 25 minuten bereikbaar en kunnen je kind dus altijd om de hoek zwemles aanbieden.

Kleinschalige zwembaden

Dit doen we in kleinschalige zwembaden, waar je kind zich snel thuis voelt. Bovendien zorgen we er altijd voor dat het zwemwater in onze baden een aangename temperatuur heeft. Alles bij elkaar creëren we ook zo weer een plaats waar jouw kind zich snel op zijn of haar gemak voelt.

Locaties Zwemschool Nemo

Overige gegevens

Bankrekeningnummer

NL17INGB0007271610 t.n.v. Zwemschool Nemo te Zwartsluis

Kamer van Koophandel

Zwemschool Nemo BV 78448514

Je bent niet tevreden…

Maak een klacht kenbaar Centrum Veilige Sport Nederland

Kennis maken met Zwemschool Nemo?
Vanaf vier jaar Zeven dagen per week

Wie kunnen we helpen? Wij staan
altijd voor je klaar

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies.
Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen.
Akkoord